Kalite Güvence

 

Kalite güvence sistemimiz; sürekli iyileştirme ilkesini benimsemiş, müşteri ve çalışanlarının beklentileriyle ve isteklerine duyarlı, katılımcı, demokratik ve öğrenen yönetim, çalışanın eğitimi, kurumsal planlama ve gelişim için bilimsel ve teknolojik araştırma yapma, özgün ve öncü olma ilkeleri ve anlayışına dayalı mekanizmalara sahiptir.

Sürekli iyileştirmeyi sağlayan planlama, plan doğrultusunda uygulama, uygulamayı izleme ve başarımı ölçme, ölçüm sonuçlarını değerlendirerek zayıflıkları giderecek veya başarıyı kalıcı kılacak uygulamaları planlama döngüsü kalite güvence sistemimizin temelini oluşturmaktadır.

 

Copyright © 2020 - yasamkorumasistemleri.com
Yaşam Koruma Sistemleri