Websitesi Kullanım Koşulları

BU WEB SİTESİNİ KULLANMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ ŞART VE BİLGİLENDİRMELERİ DİKKATLE OKUMANIZ GEREKMEKTEDİR. BU KULLANIM KOŞULLARINI KABUL ETMİYORSANIZ LÜTFEN BU WEB SİTESİNİ KULLANMAYINIZ, YA DA SİZİ BU SİTEYE YÖNLENDİREN UYGULAMAYI DURDURUNUZ.

Kullanmakta olduğunuz bu web sitesi Yaşam Koruma Sistemleri tarafından kullanıma hazırlanmıştır.
Yaşam Koruma Sistemleri tarafından sunulan bu web sitesi, size (“Kullanıcı”), web siteleri mobil uygulamaları Gizlilik İlkeleri ve Kullanım Koşullarını hiçbir değişiklik olmaksızın kabul etmiş olmanız şartıyla sunulmaktadır. Bu web sitesini kullanmak ya da girmek suretiyle, bu koşulları ve ilgili Gizlilik İlkeleri ve Kullanım Koşullarını onaylamış sayılmaktasınız.

İnternet Sitesi İçeriği, Kullanım Şartları ve Kullanım Şartları Değişiklikleri
Bu web sitesinde bulunan içerik, bilgi ve görseller dikkat ve özenle bir araya getirilmeye çalışılmıştır. Web sitesinin içeriğinde ve kullanımında oluşabilecek hatalardan dolayı Yaşam Koruma Sistemleri, hiçbir yükümlülük üstlenmemektedir. İnternet Sitesi’nin kullanımı ile ilgili herhangi bir sorunuz için aşağıda yer alan adres, telefon ve faks numarasından bizimle iletişime geçebilirsiniz.
Adres: İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 10030 Sokak No:4/109 Çiğli – İzmir
E-posta: info@yasamkorumasistemleri.com

Kullanım Şartları
Teknolojik ve teknik yenilikler, mevzuatta meydana gelen değişiklikler gibi nedenlerden dolayı web sitesinde ve kullanım şartlarında zaman zaman kısmen veya tamamen düzeltmeler, revizeler ve değişiklikler olmaktadır. Bu nedenle, bu web sitesini, her ziyaret öncesinde bu Kullanım Koşullarını okumanızı ve şartlarda ve kullanımdaki revize, iyileştirme ve/veya düzeltmeleri dikkate almanızı rica ederiz.

Kullanmakta olduğunuz bu sitenin virüslerden korunması için tüm çaba sarf edilmektedir, fakat buna rağmen virüslerden %100 korunduğu ve virüs bulunmadığı garantisi verilememektedir. Bu nedenle web sitesinden dosya, bilgi, doküman veya veri indirirken virüslere karşı korunma önlemlerini aldığınızdan emin olmanızı öneririz ‏(Örneğin; Anti virüs programı sayesinde).

Site Kullanımında Yasaklanan Fiil ve Davranışlar
Kullanmakta olduğunuz bu web sitesini ziyaret etmek veya gönderi iletmek vs. amaçlarla siteye veya site aracılığıyla sunulan özelliklere ulaştığınızda ya da bunları kullandığınızda aşağıdaki Davranış Kurallarına uygun davranacağınızı aksi durumda ortaya çıkacak sonuçlardan sorumlu olacağınızı, yine aşağıda sıralanan hareketleri yapmayacağınızı veya başka birinin yapmasına izin ya da destek vermeyeceğinizi kabul etmiş sayılmaktasınız:

֍ Web sitesine zarar verebilecek yazılım, virüs, solucan, zararlı kod, truva atı ve/veya materyaller göndermek,
֍ Üçüncü bir gerçek ya da tüzel kişiyi veya kurumu rencide etmek, küçük düşürmek, tehdit etmek, rahatsız etmek, izlemek, taciz etmek nefret dolu veya etnik köken açısından sakıncalı yorum ve görüş bildirmek, dini ve politik propaganda yapmak,
֍ İş bu web sitesini kullanarak ya da yolu ile çoklu referans sistemlerinin veya mutluluk zinciri gibi oluşum ve organizasyonları teşvik etmek, reklamını yapmak veya bunlara katılmak,
֍ İşbu web sitesinin tamamını ya da bir kısmını ticari amaçlar için kopyalamak, çoğaltmak, satmak, yeniden satmak veya kötüye kullanmak ya da siteye bu amaçlar için girip kullanmak,
֍ 18 yaşından küçük şahısların kimliğini açık edebilecek bilgileri edinmeye çalışmak ve bu bilgileri kötü niyetli kullanmak; 18 yaşından küçükler için sakıncalı paylaşım yapmak,
֍ İşbu web sitesinin gizli olan kısımlarına izinsiz erişmeye çalışmak veya erişmek, siteleri, sunucuları ya da sitelere bağlı ağları kesintiye uğratmak ya da kurcalamaya çalışmak,
֍ Bir gerçek ya da tüzel kişi hakkında o kişinin onayını almadan kimliğini açığa çıkarabilecek, özel veya kişisel bilgiler yayınlamak ya da kullanıcıların özeline girmek dahil olmak üzere site kullanıcılarının kişisel bilgilerini almaya çalışmak,
֍ Herhangi bir yerel, ulusal veya uluslararası kanun ya da yönetmeliği ihlal etmek, yasaların suç saydığı bir fiilde bulunmak, bunları savunmak, yaymak, desteklemek, propagandasını yapmak,
֍ Türkiye Cumhuriyeti ve diğer ülkelere ait hiçbir makam ve mevki gözetilmesin tüm resmi kurum yönetici ve çalışanları aleyhine yazılar yazmamak, beyanatlar vermemek ve Türkiye Cumhuriyeti kanun ve yasalarının suç saydığı fiilde bulunmamak ve propagandasını yapmak,

Yukarıda yazılı olan maddeler dahil ve bunlarla sınırlı olmamak üzere mevzuata, kişilik haklarına, özel hayatın korunmasına, aykırı hiçbir türde içeriği paylaşmayacağınızı kabul etmekseniz.

Yaşam Koruma Sistemleri, tüm kullanıcıların bu davranış kurallarına veya bu koşulların diğer hükümlerine uyduğunu veya uyacağını garanti etmez ve/veya edemez; bu nedenle, kullanıcıların bu tür ihlallerinden doğabilecek her türlü zarar ve ziyanla ilgili tüm riski üstlendiğinizi kabul etmiş sayılırsınız. 

Fikri Mülkiyet Hakları
Web Sitesi’nde yer alan unvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları Yaşam Koruma Sistemleri veya belirtilen ilgilisine ait olup, ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır. Web Sitesi’nin ziyaret edilmesi veya hizmetlerden yararlanılması söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda hiçbir hak vermez. İçerik; hem Yaşam Koruma Sistemlerine ait olan veya kontrolü altında olan içeriği, hem de üçüncü şahıslara ait olan veya üçüncü şahısların kontrolü altında olan ancak Yaşam Koruma Sistemleri lehine lisans, kullanım hakkı tanınan içeriği ifade etmektedir. İnternet Sitesi’ni oluşturan her bir yorum, yazı, makale, rapor ve diğer herhangi bir husus, fikri mülkiyet konusunu teşkil edebilir. Bu web sitesini kullanmakla İnternet Sitesi’ndeki tüm ek fikri mülkiyet bildirimleri ile sınırlamalarına uyacağınızı kabul etmektesiniz. Bu kapsamda işbu İnternet Sitesi’ne kullanıcı içeriği yükleme ve siteyi ziyaret etme dışında İnternet Sitesi ve/veya kapsam-içerik’e ilişkin hiçbir hak veya lisans

Copyright © 2020 - yasamkorumasistemleri.com
Yaşam Koruma Sistemleri