İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

 

Yaşam Koruma Sistemleri olarak insana verdiğimiz değerden dolayı gerçekleştirdiğimiz tüm faaliyetlerde daha güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı oluşturup, kazaları en aza indirmek için;
֍ İş Sağlığı ve Güvenliği konusundaki kanun, tüzük ve yönetmeliklere uymayı,
֍ Yaşam Koruma Sistemleri, sınırları içerisinde çalışan personel, hizmet müşterilerimiz, stajyer ve ziyarete gelen tüm insanların ve canlıların sağlık ve güvenliğini sağlamayı,
֍ Yaşam Koruma Sistemleri‘nde veya bölgemizde meydana gelebilecek herhangi bir kaza veya acil durumda kayıpları en aza indirecek sistemler geliştirmeyi,
֍ İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemini sürekli iyileştirmeyi,
֍ Yaşam Koruma Sistemleri‘nde, İş Sağlığı ve güvenliği bilincini arttırmak için eğitim faaliyetlerini planlanması ve sürdürülmesi,
konularında çalışmalar yapmayı ve bu yolda yeterli ve yerinde kaynak tahsis etmeyi taahhüt etmekteyiz.

Copyright © 2020 - yasamkorumasistemleri.com
Yaşam Koruma Sistemleri