Gizlilik Politikası

 

Yaşam Koruma Sistemleri, müşteri memnuniyeti ve güvenliği odaklı hizmet felsefesi ile verilen hizmetler gereği, ilgililerin gizliliğini korumak amacıyla aşağıda belirtilen temel kuralları benimsemektedir.

֍ Müşterilerimizin kişisel bilgilerinin gizliliğini korumak amacıyla Yaşam Koruma Sistemleri, sistem ve internet altyapısı en güvenilir seviyede tutularak gerekli önlemler alınmıştır.

֍ Müşterilerimizin bizimle paylaştığı bilgilere izinsiz ulaşım, çalışanlarımız dahil olmak üzere kısıtlanmıştır.

֍ Yaşam Koruma Sistemleri hizmet verdiği kişi ve kuruluşlarla ilgili kamuya açılanlar haricindeki tüm bilgi ve belgeleri gizli tutar. Bu bilgiler, ancak kişi ve kuruluşlar tarafından onaylanması halinde paylaşıla bilinir. Yasal gerekçeler nedeni ile üçüncü taraflara bilgi vermek durumunda kalındığında ilgili kişi ve kuruluşlara mutlaka bilgi verilir.

֍ Yaşam Koruma Sistemleri destek hizmetler almak amacıyla farklı kuruluşlarla çalışılması durumunda, bu firmaların gizlilik standartlarına ve şartlarına uymalarını sağlayacaktır.

֍ Tüm çalışanlarımız, tarafsızlık ve gizlilik ilkelerinden ödün vermeden faaliyetlerini objektif şekilde yürütür. İmzaladıkları sözleşmeler ile de bunu beyan ederler.

֍ Yönetim sistemimiz, finans yönetimiz, politikalarımız, çalışma prensiplerimiz ile tüm bunları ödün vermeksizin uygulayacağımızı beyan ve taahhüt ederiz.

Copyright © 2020 - yasamkorumasistemleri.com
Yaşam Koruma Sistemleri