Kalite Politikası

 

Yaşam Koruma Sistemleri projelerin sözleşmelere, yasal düzenlemelere ve müşterilerin isteklerine sadık kalacak şekilde yürütülmesi ve sözleşmelerde belirlenen süre içerisinde teslim edilmesi temel esastır.

Yaşam Koruma Sistemlerinin genel kalite kontrol anlayışını yansıtacak bazı örnek prensipler şöyledir:

֍ Tasarım ve/veya uygulama aşamalarında oluşmuş hataları zamanında bularak bu konuda müşterilerini uyarmak,

֍ Problemler oluşmadan önce gerekli önlemleri almak ve alınan önlemler hakkında müşterilerini önceden bilgilendirmek,

֍ Tasarım, sipariş, üretim, nakliye ve işin yapımı aşamalarında kademeli kalite kontrol sistemi ve prosedürleri uygulayarak kalite kusurlarını tamamen ortadan kaldırmak,

֍ Kalite yönetim sisteminin etkinliğinin sürekli artırılması için Yaşam Koruma Sistemleri, ana süreçlerinin performans göstergeleri belirlenecek, ölçülebilir hedefler koyulacak ve gelişme takip edilecektir,

֍ Yaşam Koruma Sistemleri çalışanları, sorumluluk alanlarındaki faaliyetlerde bu politikaları uygulamaya geçirmek üzere alacağı kararlarda firma ismini ve müşterileri ile yapılan sözleşme şartlarına uyumu ön planda tutacak, sorumluluklarının bilincinde olacak ve gerektiğinde inisiyatif kullanacaktır,

֍ Sonuçlandıramayacağı hiçbir konuda müşterilerine ve diğer Yaşam Koruma Sistemleri çalışanlarına söz vermeyecek, verdiği sözleri mutlaka sonuçlandıracaktır,

֍ Yaşam Koruma Sistemleri, mevcut bilgi ve tecrübelerini çalışanları ile paylaşacaktır,

֍ Yaşam Koruma Sistemleri, politikalarına uyum için gereken hassasiyeti gösterecektir.

 

Copyright © 2020 - yasamkorumasistemleri.com
Yaşam Koruma Sistemleri