Tehlikeli Atıkların Yok Edilmesi Politikası

 

Yaşam Koruma Sistemleri olarak hizmet faaliyetlerimiz sonucu ortaya çıkabilecek doğa ve insan sağlığı için tehlike oluşturan atıkların bu etkilerini yerine getiremeyecek şekilde bertaraf edilmesi temel görevimizdir.

Faaliyetlerimiz sonucu ortaya çıkabilecek tehlikeli atıklarımızı kanun ve yönetmeliklerde belirtildiği şekilde güvenli bir şekilde toplayıp, uygun bir şekilde bertaraf edilmesi için geçici olarak depolanacak ve yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından yok edilmelerini sağlayacağız.

Copyright © 2020 - yasamkorumasistemleri.com
Yaşam Koruma Sistemleri