İş Sürekliliği Politikası

 

Yaşam Koruma Sistemleri, Yönetiminin İş Sürekliliği Yönetimi konusuna verdiği önemi ve bu doğrultuda yapılan ve yapılacak olan çalışmalara sağladığı desteği ifade etmek amacıyla İş Sürekliliği Politikasını hazırlamıştır.

İş Sürekliliği Politikasının amacı hizmet kesintilerine neden olabilecek olası riskleri belirlemek ve bu risklere karşı önlem almak amacıyla analizlerin gerçekleştirilmesini sağlamak, eğitim ve farkındalık programları oluşturmak ve uygulanmasını sağlamaktır.

“İş Sürekliliği Politikası” iş sürekliliğinin sağlanmasını amaçlayan uygulama, politika, prosedür, standart ve bu kapsamda yürütülen tüm işlem ve faaliyetlerini Yaşam Koruma Sistemleri’nin hizmetlerini oluşturan bütün iş ve süreçlerini, haberleşme altyapısını, tesisleri ve bütün Yaşam Koruma Sistemleri’ni çalışanlarını kapsar.

İş sürekliliği planlamalarının ve yönetim sisteminin oluşturulması ve uygulanması için kurum içinde sorumluluklar (Üst Yönetim, İdari çalışanlar, İşyeri Hekimi, İş Sağlığı ve Güvenliği Sorumlusu, Çalışan Baş Temsilcisi, Çalışan Temsilcisi, Destek Elemanı, Kıdemli Çalışan) tanımlanmıştır. Yaşam Koruma Sistemleri çalışanları, yönettikleri veya bir parçası oldukları operasyonel süreçlerle ilgili iş kesintilerinin nedenlerinin belirlenmesinde, önlem alınmasında ve gerektiğinde kendilerinin de katkısıyla önceden oluşturulmuş iş sürekliliği planının doğru zamanda ve hatasız bir şekilde yürürlüğe koyulmasında ana sorumluluk sahibidir.

Copyright © 2020 - yasamkorumasistemleri.com
Yaşam Koruma Sistemleri