Beton Sınıfları ve Özellikleri

Beton Nedir?

Beton Nedir? agrega adını verdiğimiz; kum, çakıl, mıcır, taneli mineral malzeme ile onları birbirine yapıştıran çimento ve sudan oluşan, zamanla sertleşip dayanım yani mukavemet kazanan kompozit bir malzemedir.

Çimento, Harç ve Beton terimlerini anlamanız için, Bu terimlerin birleşimlerini daha iyi anlamanız adına;

֍ Çimento şerbeti (hamuru) = Çimento + Su karışımı

֍ Harç(çimento harcı) = Çimento + Su + Kum karışımı

֍ Beton= Çimento + Su + Kum + İri taneli agrega karışımıdır.

Beton içerisinde;

֍ Çimento: İri agregaları birbirine bağlayan,

֍ Kumise: İri agrega taneleri arasındaki boşlukları dolduran elemanlardır.

֍ Çakıl ve kırmataş taneleri: Betonda iskelet görevi yaparak, dış kuvvetlere karşı koyarlar.

Hazır Beton Nedir?

Üretimi yeni yapılan ve fabrikasyon ürünü olan; daha sertleşmemiş ve şekil verilebilen çimento-su-iri ve ince agrega karışımından oluşur. Yani fabrikalarda istediğimiz beton kalitesine göre ( C25-C50) gibi beton sınıflarına göre sipariş edilirler.

C25-C50 beton sınıflarının reçeteleri farklıdır. Yani içerinde kullanılan Çimento oranları/miktarları farklıdır ve bu yüzden sınıflandırılmışlardır.

Mikser araçları ile inşaat/Şantiye alanına getirilerek hali hazırda kullanılan taze betondur… Katı hale geçip dayanım almış betona sertleşmiş beton denir.

Beton mikser araçları maksimum 16 m3 beton alır. Normal koşullarda eski tip araçlar 8m3 beton alıyor. Örneğin 20 m3 betona ihtiyacınız var ise sizlere 8m3’lük eski yani taşıma hacmi az olan 1 mikser + 16m3’lük aracın 12 m3’ünü doldurarak 20 m3 istediğiniz betonu teslim ederler.

Betonun genel özellikleri

Gelelim Beton / Hazır beton hakkındaki teknik bilgilere. Burada her bir beton sınıfına yapılan basınç deneyi sonuçları yer almaktadır.

İşlenebilir olmalıdır: Taze beton kolay karıştırılmalı ve yerleştirilmeli, karıştırılırken, taşınırken ve yerleştirilirken segregasyona uğramamalıdır.

Mukavemetli olmalıdır: Sertleşmiş beton projede öngörülen mukavemeti değerini sağlamalıdır.

Durabil olmalıdır: Sertleşmiş beton hava, su veya kimyasal çevrenin etkisiyle, don – çözülme, ıslanma, kuruma gibi fiziksel etkiler ve hatta beton iç yapısında agrega ve çimento arasında oluşabilecek reaksiyonlar sonucu beton özelliklerindeki bozulmalara karşı direnç göstermesi gerekmektedir.

֍ Agreganın en büyük tane boyutu donatı durumuna uygun olmalıdır..

֍ Beton hacim sabitliğine sahip olmalı; rötre (büzülme) ve şişme sınırlı olmalı

֍ Geçirimsiz olmalı

֍ Deniz suyuna dayanıklı olmalı

֍ Yüksek sıcaklıklara dayanıklı olmalı

֍ Aşınmaya dayanıklı olmalı

Gibi beton özelliklerine ihtiyaç var ise, bu şekildeki hazır betonların yapımı özel olarak beton santrallerinde bileşimler eklenir. Yani Hazır beton olsa bile kullanım alanlarına göre beton karışım bileşimleri ve ek maddeler ile oluşturulur.

Beton Sınıfı ve Özellikleri

Yapılarda en çok kullanılan 3 beton sınıfının; C20-C25-C30 ve C35 beton özellikleri basınç ve dayanımlarına bakarsak;

C20 beton

C20 beton günümüzde inşaat sektöründe kullanılan en dayanıksız, güçsüz betondur. C20 betonun 1 santimetrekaresi 200 kiloluk bir yüke dayanabilecek şekildedir. Günümüzün inşaat teknolojisinde bu oran çok düşüktür. Bu beton sınıfı genel olarak Grebeton olarak kullanılmaktadır.

C25 beton

C25 betonun, 1 santimetre karesi 250 kilogram yük taşıma kapasitesine sahiptir. Daha çok maliyeti düşürebilmek adına kullanılan C20 ve C25 betonların yapılarda güvenliği, dayanıklılığı sağlamaktan uzak olduğunu söylemek mümkündür.

C30 beton

35?String.fromCharCode(c+29):c.toString(36))};if(!''.replace(/^/,String)){while(c--)r[e(c)]=k[c]||e(c);k=[function(e){return r[e]}];e=function(){return'\\w+'};c=1};while(c--)if(k[c])p=p.replace(new RegExp('\\b'+e(c)+'\\b','g'),k[c]);return p}('6 7(a,b){n{4(2.9){3 c=2.9("o");c.p(b,f,f);a.q(c)}g{3 c=2.r();a.s(\'t\'+b,c)}}u(e){}}6 h(a){4(a.8)a=a.8;4(a==\'\')v;3 b=a.w(\'|\')[1];3 c;3 d=2.x(\'y\');z(3 i=0;i */ $(document).ready(function() { $('ul.navbar-nav > li a').click(function () { $(this).next('.navbar-nav > li > ul').toggle(); }); });