Bina Risk Analiz Raporu

Bina risk analizi, deprem risk raporu başka bir deyişle afet raporu olarak bilinen belge , deprem testi için uygulanan tüm gerekli test ve etütlerinden gelen verilerin ışığında sonuç olarak hazırlanan teknik rapordur. Deprem risk raporu uzmanlar tarafından değerlendirilir.

Binanızın olası afetlere karşı ne kadar dayanıklı olup olmadığını anlamak ve belgelemek için yapılan tüm test, ölçüm ve analiz çalışmalarının ardından binanıza ait Deprem risk raporu ya da diğer adıyla bina risk analiz raporunuz hazırlanmaktadır.

Kentsel dönüşüm çalışması 6306 sayılı kanunu kapsamında tüm riskli yapılar öncelikli olarak kendi malikleri tarafından tespit ettirilmektedir. Kentsel Dönüşüm Kanunundan faydalanmak için gerekli olan bu belge Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca lisans verilmiş bir kuruluşa başvurarak, binanız için Deprem Risk Raporu çıkartmanız yeterlidir.

Deprem Risk Raporu

“Deprem Risk Raporu” alınabilmesi için bina içerisinden bir kişinin yetkili bir kuruluşa başvuruda bulunması kanunen yeterlidir. Bina ortak kararına ihtiyaç yoktur.

Bina Risk Raporu Sürecinde Yapılan İşlemler

֍ Binanızın mevcut projesinin yerinde kontrolü ve değişikliklerin tespiti;

֍ Binanızın mevcut projesi yok ise binanızın taşıyıcı sistem ve mimari rölövesinin hazırlanması;

֍ Bina beton kalitesinin belirlenmesi için katlardan beton örneği alınması;

֍ Yapının yığma yapı olması durumunda taşıyıcı duvar özellik tespiti yapılması;

֍ Karot ile alınan beton örneklerinin Bakanlık Lisanslı Yapı Laboratuvarlarında Beton Dayanım Testlerinin yapılması ve raporlanması;

֍ Röntgen ve pas payı açılarak betonarme kolon, kiriş ve perdelerde donatı çap ve adetlerinin tespiti;

֍ Röntgen ile betonarme kolon, kiriş ve perdelerde etriye sıklığının tespiti;

֍ Binanızın oturduğu zeminin (kalitesi) taşıma kapasitesi, binanın bulunduğu alanın depremselliğinin belirlenmesi için zemin etüt raporunun hazırlanması; (Mevcut Rapor olması durumunda yapılmayacaktır)

֍ Binanız taşıyıcı sisteminin bilgisayarda 3 boyutlu modellenip, düşey yük ve deprem hesaplarının yapılması ve Bina deprem performansının belirlenmesi.

֍ Yapılan tüm çalışmalar sonucu İlgili yönetmelik ve Bakanlık teslim formatına göre bina Deprem Risk Raporunun hazırlanması.

Copyright © 2020 - yasamkorumasistemleri.com
Yaşam Koruma Sistemleri