Bina Zemin Etüdü

Yapılar inşa edilmeden önce, ilerde sorun teşkil edebilecek risklere ve tehlikelere karşı en başında önlem almak için, yapının zemin özelliklerinin tespiti zorunludur. Bu sebeple 1999 depremi sonrası zemin özelliklerinin belirlemesinin yapılarak yapıların tespit edilen zemin özelliklerine göre yapılması amacıyla, zemin etüt çalışmalarına uygun binaların yapılması zorunluluk olmuştur.

Bina Zemin Etüdü Nedir?

Zemin etüdü, bir alanın herhangi bir yapı için uygunluğunu tespit etmek amacıyla güvenli ve ekonomik şekilde projelendirmek için yapılan bir işlemdir. Yapı inşa edilecek alanda zemin kesitinde yer alan tabakaların kalınlıklarını, mühendislik parametrelerini ve türlerini belirlemek için arazide ve laboratuvarda gerçekleştirilen çalışmaların tümüne “Zemin etüdü” ya da “Geoteknik inceleme” adı verilir.

Neden Zemin Etüdü Yaptırmalıyız?

Depreme dayanıklı binalar dizayn edilmesi için yapılacak binaya ait zemin özelliklerini tespit etmek, deprem esnasındaki davranış özelliklerini hesaplayarak yapıları dizayn etmek lazımdır. Depreme dayanıklı binaların dizayn edilmesi, zemin etüd çalışmaları ile elde edilen zemin grubu yerel zemin sınıfı ve zeminin taşıma gücü değerleri elde edilip kullanılanlardır. Bu değerler, zemin etüdünün sonuçlarıdır. Bu nedenle, afetler sonucu oluşan kötü etkilerin azaltılması için zemin etüt çalışmalarının güvenilirliği çok önemlidir.

Deprem Hasar Tespiti Nasıl Yapılır?

Sondaj aletin etkin bir şekilde kullanımı ancak bu konuda yetkilendirilmiş sondörler tarafından kullanılırsa olmaktadır. Sondaj çalışmaları değişen derinliklerde numune alınması suretiyle laboratuvarda zemin tanımlamaları yapılarak devam eder. Ayrıca arazi çalışmalarına dahil olarak standart penetrasyon test-SPT deneyi yapılır ve zeminin sıkılığı ve kıvamı hakkında bilgi sahibi olunur.

Zemin Etüdü Raporu

Rapor zeminin deprem performansı, heyelan, çökme ve sıvılaşma gibi konularda ne kadar sağlıklı olup olmadığı hakkında net olarak bilgi vermektedir. Zemin etüdü raporu zeminin geçirgenliği ve sıklığı hakkındaki net veriler ile güvenli bir yapı inşaa edilebilir. Zeminin özelliklerine göre statik ve diğer hesaplamalar yönetmeliklere uygun olarak yapılabilmektedir.

Bina Zemin Etüdü Nasıl Yapılır?

Zemin etüt çalışmaları 2 bölümden oluşur; arazi ve laboratuvar çalışmaları Arazi çalışmalarını, arazide yapılan sondaj çalışmaları, laboratuvar çalışmalarını da laboratuvar ortamında gerçekleştirilen zemin tanımlama deneyleri oluşturur.

Zemin Etüdü Tek Başına Yeterli midir?

Binamızın depreme karşı ne kadar dayanıklı olup olmadığını anlamak için bir çok kriter vardır. Zemin etüdü bu testi bunlardan en önemli olanlarındandır. Kolon ve kirişlerin sağlamlığı, karot ve donatı testleri ile birlikte ele alındığında bir binanın afet ya da deprem riski raporunu oluşturabilmekteyiz.

Copyright © 2020 - yasamkorumasistemleri.com
Yaşam Koruma Sistemleri