Deprem Performans Analiz Tespiti

Depremler gündelik hayatımızda büyük yıkımlara ve kayıplara yol açan oldukça şiddetli doğal afetlerdir diyebiliriz. Nitekim hayatımızın belli dönemlerinde yaşadığımız çeşitli ölçekte sarsıntı ve depremler, hayatımızda büyük acı kayıplara, maddi ve manevi zararlara sebep olmakla beraber hem ülke genelinde hem de piyasa genelinde pek çok iş ve firmayı da zarara uğratmaktadır. Yıkımı ve şiddeti bu denli büyük olan doğal afete karşı alınan önlemler de elbette azımsanmayacak ölçüde ciddidir. Hepimiz depremden korunmak için çeşitli yöntemler uygular, ilk yardım bilgileri öğrenir, afet durumlarında panik yönetimi dersleri alır, binalarımız için deprem performans analiz tespiti yaptırır, risk raporu oluşturur ve daha pek çok önlem alırız.

Depremler Ne Tür Felaketlerdir?

Hayatımıza büyük ölçekli zarar veren depremin başlıca sebebi elbette yaşadığımız yeryüzünün altında hareket eden tektonik kayaç ve fay hatlarıdır diyebiliriz. Dünya kabuğu, Dünya’nın çekirdeğiyle henüz bağını koparmamıştır. Bu yüzden soğuma devam ettiği müddetçe arada bir, birbirinden kopan bazı kayaçlar ve levhalar, fay hatlarının titreşmesine ve fay hattı üzerinde yer alan yerleşim alanlarının belli ölçeklerde titremesine sebep olmaktadır. Deprem performans analiz tespiti göstermiştir ki aslında büyük ölçekli depremler dışındaki tüm depremlerde, binaların zarar görme sebeplerinden birisi, deprem risk raporuna uygun güvenlik ve tedbirde inşa edilmemiş olmalarıdır.

Deprem Performans Analiz Tespiti Nasıl Yapılır?

Bir bina ve yapı üzerinde yapılan deprem testi sonucunda, binanın sahip olduğu tüm değerler simülasyon ortamında hazırlanarak binanın olası sarsıntı ve depremlere karşı dayanıklılık raporu hazırlanır. Deprem performans analiz tespit sonucunda binanın depreme karşı riskli mi yoksa risksiz mi olduğu tespit edilir. Riskli aralıkta yer alan tüm yapıların kusur ve hatalarını gidermesi için yapıyı yıkarak yeniden inşa etmesi ve kuralları tatbik etmesi gerekir. Risksiz aralıkta yer alan bina ve yapıların ise binalarını depreme karşı daha da güçlendirecek performans çalışmaları yapmaları onlar için faydalı olacaktır.

Deprem Performans Analiz Tespiti Neden Gerekli?

Her yıl yüzlerce insan, yaşanan sarsıntı ve depremlerde hayatını kaybetmektedir. Onay almayan ve malzemesi kusurlu binalar, eskimiş ve yıkıma uğrayan platform ve merkezler, en ufak sarsıntı ve deprem anlarında yıkılarak pek çok cana mal olabilmektedir. Tüm bu kayıpların önüne geçebilmek adına, devletlerin zorunlu olarak yaptırdığı deprem testleri bulunur. Deprem performans analiz tespiti, binanın zemin etüt çalışmalarına, simülasyon göstergelerine, donatı ve röleve gibi pek çok alanında yapılan inceleme ve analiz biçimidir. Deprem testi sonucunda bir binanın depreme ne kadar dayanıklı olduğu, depremi baz alan kanun ve yönetmeliklere aykırılık teşkil edip etmediği, bina sağlamlığı gibi pek çok kriter hakkında bizlere bilgi vermektedir. Deprem testi sonucunda çıkan tüm kusur ve hatalar, Afet riski altındaki yapıların değerlendirilmesi yönetmelik ve usulüne aykırılık teşkil eden tüm inşalar raporlanır ve müteahhit firmaya bildirilir. Tüm bu aksaklık ve kusurların giderilmesi sonucunda binanız depreme karşı çok daha sağlam ve dayanıklı hale gelir. İşte bu yüzden deprem performans analiz tespiti yaptırmak son derece önemli ve gerekli test aşamalarından bir tanesidir.

Copyright © 2020 - yasamkorumasistemleri.com
Yaşam Koruma Sistemleri