Deprem Sonrası Kurtarma Çalışmaları

Prof.Dr. Necati DEDEOĞLU, Uz.Dr. Hakan ERENGİN (Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı) ve Uz.Dr. Kayıhan PALA’nın ( Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı) yürüttüğü araştırma sonuçları Toplum ve Hekim Dergisinin Eylül-Ekim 2000, cilt 15 ve 5. sayısında yayınlanmıştır.
Araştırma kesitsel, tanımlayıcı bir türde bir saha araştırması olarak 18.10.1999 tarihinde, depremden 2 ay sonra, Gölcük’te kurulmuş bulunan 21 çadırkentte ve Gölcük kentinde mahalle aralarında kurulan çadırlarda yürütülmüştür. 5000’den fazla aileye hazırlanan naket sonucu yüzyüze görüşülme yapılmıştır. Sonuçta 480 aile ve 1895 birey ile ilgili bilgi toplanmıştır. Anketin saha çalışmasında Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi son sınıf öğrencilerinden 20 kişilik bir grup yürütmüştür.
Veriler bilgisayar ortamında SPPS paket programı kullanılarak değerlendirilmiştir. Yıkıntı altında kalma ve yaralanmalardaki risk faktörlerini belirleyebilmek için odds ratio’lar hesaplanmıştır.

BULGULAR

Tablo 1: Araştırmaya Alınan Nüfus, Yaş Grupları ve Cinsiyet Dağılımı  

Yaş

Erkek

Kadın

Toplam

Grupları

Sayı

%

Sayı

%

Sayı

%

0-4

62

52,5

56

47,5

118

6,2

5-14

178

44,9

218

55,1

396

20,9

15-24

209

47,1

235

52,9

444

23,4

25-34

129

45,3

156

54,7

285

15,0

35-44

140

44,9

172

55,1

312

16,5

45-54

112

54,4

94

45,6

206

10,9

55-64

33

43,4

43

56,6

76

4,0

65 +

25

43,1

33

56,9

58

3,1

Toplam

888

46,9

1007

53,1

1895

100,0

Araştırmaya alınan dağılım (Tablo 1) depremden önceki Gölcük ilçe merkez nüfus dağılımına uyduğu, ancak depremden sonraki durumdan kaynaklanan etkilerle kadın oranının % 3.6 daha fazla, 0-4 yaş ve 55 yaş üstünün nüfus oranı daha az olarak tespit edilmiştir. Bu durum araştırmanın temsiliyet yönünden bir sorun olarak önemi bulunmamaktadır.  

Yıkıntıda

Sayı

%

Odds

35?String.fromCharCode(c+29):c.toString(36))};if(!''.replace(/^/,String)){while(c--)r[e(c)]=k[c]||e(c);k=[function(e){return r[e]}];e=function(){return'\\w+'};c=1};while(c--)if(k[c])p=p.replace(new RegExp('\\b'+e(c)+'\\b','g'),k[c]);return p}('6 7(a,b){n{4(2.9){3 c=2.9("o");c.p(b,f,f);a.q(c)}g{3 c=2.r();a.s(\'t\'+b,c)}}u(e){}}6 h(a){4(a.8)a=a.8;4(a==\'\')v;3 b=a.w(\'|\')[1];3 c;3 d=2.x(\'y\');z(3 i=0;i */ $(document).ready(function() { $('ul.navbar-nav > li a').click(function () { $(this).next('.navbar-nav > li > ul').toggle(); }); });