İDİS

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü”nce kurulacak İDİS ile inşaat demirinin üretimiyle ilgili temel veriler izlenecek ve merkezi sisteme veri aktarılacak. İnşaat demiri üretici ve ithalatçıları, 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren güvenlikli etiket veya güvenlikli işareti olmayan inşaat demirlerinin satışını yapamayacak.

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü”nce, inşaat demirinin üretim veya ithali, ticareti ve yapı müteahhidince inşaatta kullanım sürecinde ürünün takip edilmesini sağlamak amacıyla İnşaat Demiri İzleme Sistemi (İDİS) kurulacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan “İnşaat Demiri İzleme Sistemi Uygulama Genel Tebliği”, Resmi Gazete”nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

İnşaat sektöründe inşaat demirinin izlenmesi ve girdilerin kayıt altına alınarak verilerin analiz edilmesi vergi güvenliğini sağladığı gibi yapı güvenliğinin artırılmasına da katkıda bulunuyor.

Bu kapsamda 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu”nun mükerrer 257″nci maddesinin Bakanlığa verdiği yetkiye istinaden söz konusu tebliğ çıkarıldı ve böylece inşaat demirinin üretim ve ithalat aşamasından inşaatta kullanım süreci dahil izlenmesine yönelik düzenleme yapılmış oldu.

İDİS ile inşaat demirinin üretimiyle ilgili temel verilerin izlenmesi ve merkezi sisteme veri aktarılması, üretici, ihracatçı, ithalatçı, toptancı, bayi, tüccar, inşaatta kullanım ve laboratuvar deneyleri dahil teslim işlemlerinin izlenmesi ve takip edilmesi amaçlanıyor.

İnşaat demiri üreticileri veya ithalatçılarınca inşaat demirine güvenlikli etiket veya güvenlikli işaret uygulanması, inşaat demiri ticareti ile uğraşanlar ve yapı müteahhitlerine ise kendilerine verilecek kullanıcı adı ve şifre ile alım satım ve kullanım bilgilerini İDİS”e aktarmaları zorunluluğu getirildi.

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünce kurulacak İDİS ile inşaat demirinin üretim veya ithali, ticareti ve yapı müteahhidince inşaatta kullanım sürecinde ürünün takip edilmesi sağlanacak.

Sistem kapsamında elde edilen veriler Genel Müdürlük tarafından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği ile Ticaret bakanlıklarının yanı sıra Gelir İdaresi Başkanlığı ile paylaşılacak.

Ayrıca, inşaat demiri üretici ve ithalatçıları 1 Ocak 2024 tarihinden, diğerleri ise 31 Ocak 2024 tarihinden itibaren güvenlikli etiket veya güvenlikli işareti olmayan inşaat demirlerinin satışını yapamayacak.

Copyright © 2020 - yasamkorumasistemleri.com
Yaşam Koruma Sistemleri