İnşaat Nedir? İnşaat Çeşitleri ve Örnekleri

İnşaat; Arapça kökenli bir kelimedir. Daha çok bir şeyleri yapmak ve hazır hale getirmek demektir. Arapça inşa kelimesinden gelmektedir. 

Kamu ihale kanununda inşaat şöyle tanımlanmaktadır; bina, karayolu, demiryolu, otoyol, havalimanı, rıhtım, liman, tersane, köprü, tünel, metro, viyadük, spor tesisi, alt yapı, boru iletim hattı, haberleşme ve enerji nakil hattı, baraj, enerji santrali, rafineri tesisi, sulama tesisi, toprak ıslahı, taşkın koruma ve dekopaj gibi her türlü inşaat işleri ve bu işlerle ilgili tesisat, imalat, ihzarat, nakliye, tamamlama, büyük onarım, restorasyon, çevre düzenlemesi, sondaj, yıkma, güçlendirme ve montaj işleri ile benzeri yapım işlerini ifade eder.

İnşaat nedir ve nasıl yürütülür;

İnşaatlar insan hayatı açısından mutlak önem taşımaktadır. İlk çağlardan beri barınma, şehirleşme, alt yapı, ulaşım, doğayla mücadele, enerji üretimi amaçlı yapılan inşaatlar sayesinde toplumların devamlılığı ve büyümesi sağlanmıştır. Tüm insanlar yaşamının bir bölümünde konut sahibi olma veya inşaat yaptırma işleriyle ilgilenmektedir. Büyük ölçekli inşaatlar birden fazla bölüm arasında iş birliği gerektirir. Bir mimar veya inşaat mühendisi işi yönetir. Bir tasarım mühendisi veya proje yöneticisi onu denetler. Bir projenin başarılı bir şekilde yürütülmesi için etkili bir planlama şarttır. Söz konusu altyapıyı tasarlama ve yürütmeyle uğraşanlar, imar gereksinimlerini, işin çevresel etkilerini, başarılı çizelgeleme, bütçeleme, şantiye güvenliği, yapı malzemelerinin ulaşılabilirliği ve nakliyesi, lojistik, halka verdikleri rahatsızlıklara kadar tüm detayları düşünmelidirler. İnşaat, belli bir bölgedeki bina, altyapı, havaalanı, baraj gibi geniş anlamda yapı veya yapı çevresinin oluşturulma aşamasıdır. İnşaat aslında pek çok işin aynı anda yürütüldüğü bir süreçtir. Normalde iş , tasarım mühendisi, proje mimarı, inşaat mühendisi, mimar, peyzaj mimarı, iç mimar tarafından denetlenir, ve bütün işler proje yöneticisi tarafından yönetilir.

İnşaat sektörü, genel olarak üç ana kola ayrılır;

֍ Bina

֍ Alt yapı

֍ Endüstriyel yapı

Bina inşaatı genellikle konut ve konut dışı olarak sınıflandırılır. 

Altyapı genellikle büyük kamu işleri, barajlar, köprüler, otoyollar su/atıksu ve şebeke dağıtımını içerir.

Endüstriyel sanayi yapıları rafinerileri, proses kimyasını, elektrik üretimini, değirmenleri ve üretim tesislerini kapsar. Sektörü sektörlere veya pazarlara ayırmanın başka yolları da vardır.

Engineering News-Record (ENR) inşaat endüstrisi için bir ticaret dergisidir. ENR her yıl tasarım ve inşaat şirketlerinin büyüklüğü hakkındaki verileri derlemekte ve raporlamaktadır. Birleşik Devletlerdeki en büyük şirketlerin bir listesini (Top-40) ve aynı zamanda en büyük küresel firmaların listesini yayınlıyorlar (kendi ülkelerinin dışında yaptıkları iş miktarlarına göre En iyi-250). 2014’te ENR verileri dokuz pazar bölümünde derledi. Bunlar; Nakliye, Petrol, Bina, Enerji, Sanayi, Su, İmalat, Kanalizasyon/atık, Telekom, tehlikeli atık artı diğer projeler için onuncu kategoriye bölmüştür. İlk 400’e ilişkin raporlarında nakliye kanalizasyon, tehlikeli atık ve su hakkında firmaları ağır yükleniciler olarak sıralamak için kullandılar.

İnşaat nedir? Bina inşaatı gerçek mülkiyete veya binaların inşasına yapı ekleme sürecidir. İnşaat inşası işlerinin çoğunluğu, bir oda eklenmesi veya bir banyo yenilemesi gibi küçük yeniliklerdir. Çoğu zaman, mülkün sahibi, tüm proje için emekçi, ödeme memuru ve tasarım ekibi gibi davranır. Bina inşaat projeleri tipik olarak tasarım, finans, tahmin ve yasal hususlar gibi çeşitli ortak öğeleri içermesine rağmen, çeşitli ebatlarda birçok proje, yapısal çöküş, maliyet aşımı ve / veya dava gibi istenmeyen olumsuz sonuçlara ulaşmaktadır. Bu nedenle, arazide tecrübeli olanlar, proje boyunca detaylı planlar yapıyor ve dikkatli bir şekilde gözetim altında tutarak olumlu bir sonuç elde etmenizi sağlıyor.

Ticari bina inşaatı maliyet tahmini, sabit teklif, müzakere fiyatı, geleneksel, yönetim sözleşmesi, risk altındaki inşaat yönetimi, tasarım ve inşa etme ve tasarım-köprü kurma gibi çeşitli dağıtım metodolojilerini kullanarak özel ya da kamuya tedarik edilmiştir.

İNŞAAT YAPI ÇEŞİTLERİ

İnşaat yapı çeşitlerinden bahsetmemiz gerekirse kısaca; bina, ticari bina ve konuttur.

Tek ailelik veya küçük aile evi için tipik inşaat adımları şunlardır;

Tasarımlar ve Projeler;

Kat planları geliştirilir ve tahminler için bir malzeme listesi elde edilir (daha yakın zamanda yazılım tahminiyle yapılır).

İdareden binanın proje onayı alınır. Şantiye temizlenir (varsa mevcut yapılar kaldırılır). Zeminin kazısı; zemin etüt raporlarına, altbilgilerine göre hafriyat yapılır. Onaylı statik Projeye göre Temel betonu ve yalıtımı yapılır. Kaba yapı taşıyıcı sistem çatıya kadar devam ederken diğer taraftan bazı katlarda ince inşaat başlar. Dış duvarları ve çatıyı OSB veya kontrplak ve suya dayanıklı bir bariyerle örtülür. Düz çatılar için çatı parmaklıkları veya diğer kaplamaları takılır. Duvarları siding, genellikle vinil, ahşap veya tuğla

Copyright © 2020 - yasamkorumasistemleri.com
Yaşam Koruma Sistemleri