Yapı Ruhsatı Nedir? Yapı Ruhsatı Almak İçin Gerekenler

Yapı ruhsatı nedir sorusu ilk kez bir yapı inşaatına başlayacak olanların ve ev sahiplerinin aklını kurcalayan konulardan. Tahmin edileceği üzere imar planı hazır olan bir binanın inşasına başlamak için kanunen birtakım izinlerin alınmış olması gereklidir. Aksi takdirde süreç ilerleyemez.

Yapı inşalarına başlanması ve yapım sürecinin sorunsuz bir şekilde ilerleyebilmesi için ilgili kanunlar gereğince alınması gereken ilk belgelerden biri de yapı ruhsatıdır. Bağlayıcı yükümlülükler ve hükümler içeren bir yapı izin belgesi niteliği taşıyan yapı ruhsatı kanuni zorunluluktur.

İnşaatın İlk Adımı: Yapı Ruhsatı Nedir?

Herhangi bir inşaatın yapımına başlanmadan önce alınması gereken birtakım izinlerin olduğundan söz ettik. Bu izinler sözü edilen inşaatın yapımının hukuksal açıdan kanunlara uygun ilerletilip tamamlanacağı yükümlülüğünün alındığının göstergesidir.

Kanun çerçevesinde alınan yükümlülüğün bir göstergesi de diyebileceğimiz yapı ruhsatı olmadan bir yapının inşasına başlamak mümkün değildir. Dolayısıyla 3194 sayılı İmar Kanunu doğrultusunda verilen yapı ruhsatı, aynı kanunda belirtilen kamu kurum ve kuruluşlar harici tüm yapılar için zorunluluktur.

Belirtilen kanuna göre uygun koşullar tespit edilip yapı ruhsatı verilen inşaatlar için ruhsatın geçerlilik süresi 5 yıldır. Ancak yapı ruhsatı alınmasının akabinde 2 yıl içerisinde inşaatın başlamış olması gerekmektedir. Bunun yanı sıra 2 yıl içerisinde yapımına başlanan inşaatın 5 yıl içerisinde de tamamlanmış olması gerekir.

Yapı Ruhsatı Nasıl Alınır?

Öncelikle yapı sahiplerinin söz konusu kanun gereğince inşaat yapımında çeşitli prosedürleri sağlamış olması gerekmektedir. Yapı izni alınmadan önce inşaat sahipleri veya vekillerinin yapı ruhsatı alma dilekçeleri ve ibraz edilmesi zorunlu olan diğer evraklarla birlikte ilgili belediyelere başvuru yapmalıdır. Yapının mücavir alan dışında olması durumunda yapı ruhsatı başvurusu belediyelere değil ilgili valiliklere yapılmalıdır.

Yapı ruhsatı teslimi eğer başvuruda ibraz edilen belgelerde bir eksiklik veya yanlışlık bulunmazsa 30 gün içerisinde yapı sahibine iletilir. Yapı sahipleri yapı ruhsatı alınmadan inşaata başlamamalıdır. Aksi takdirde kanun gereğince yapı kaçak olarak nitelendirilir ve yıkım kararı alınır. Hal böyleyken mal sahiplerine de uygun görülen para cezası kesilir.

Yapı Ruhsatı İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

Yapı ruhsatı almak için gerekli belgeleri aşağıda bulabilirsiniz.

֍ Mal sahibine ait kimlik fotokopisi

֍ Arsa boştur onayı

֍ Yapı denetim harcı ödendi belgesi

֍ Tapu kayıt sureti

֍ Su ve Atık Su İdaresi yazısı

֍ Yapı ruhsatı müracaat dilekçesi aslı

֍ İmar çap aslı

֍ Yapı denetim harcı ödendi belgesi

֍ Vergi borcu yoktur yazısı

֍ Numarataj krokisi

֍ Yapı aplikasyonu

֍ Plankote

֍ Ada ve parsele ait ölçü krokisi

֍ Ada ve parsele ait aplikasyon belgesi

Gerektiğinde teknik kontrol için istenecek diğer belgeler ile birlikte başvuru yapılması gereklidir.

Hangi Yapılar İçin Yapı Ruhsatı Almak Gerekir?

Yapı ruhsatı alınması gerekmeyen alanlar belediye ve mücavir alanlar haricinde, köylerin yerleşik alanları, civarları ve mezralarını kapsar.

Ruhsat gerektirmeyen yapı türleri ise;

֍ Yukarıda belirttiğimiz yapı ruhsatı gerekmeyen alanlara inşa edilecek olan ancak konut veya entegre tesis niteliğinde olmayan, aynı zamanda imar planı da gerektirmeyen yapılar,

֍ Köy halkınca kurulan ve işletilen kooperatif işletme binaları,

Tarım ve hayvancılık amaçlı inşa edilen yapılar,

֍ Belirtilen köyün sakinlerinin ihtiyaçları doğrultusunda inşa edilen bakkal, berber, manav, fırın, kahve, lokanta, teşhir ve tanıtım büfeleridir.

Bunların haricindeki tüm binalar ilgili yönetmelik gereğince yapı ruhsatı almaya tabiidir.

Prefabrik ve Konteyner Yapılar Yapı Ruhsatı Gerektirir Mi?

Yapı ruhsatı nedir? Yapı ruhsatı nasıl alınır ve gerekli belgeler nelerdir? Bu gibi zihinleri kurcalayan soruların cevabını verdik. Peki betonarme binalardan farklı olarak portatif ve hazır yapı niteliğinde olan prefabrik yapılar ve konteyner yapılar da yapı ruhsatı gerektirir mi?

Modüler ve ergono

Copyright © 2020 - yasamkorumasistemleri.com
Yaşam Koruma Sistemleri